Ozarow Mazowiecki, Poland - 2016 December 08: Swimming Competition for the Cup of Mayor of Ozarow Mazowiecki at Municipal Sports and Recreation Hall on December 08, 2016 in Ozarow Mazowiecki, Poland. Adam Nurkiewicz declares that he has no rights to the image of people at the photographs of his authorship. Picture also available in RAW (NEF) or TIFF format on special request. Any editorial, commercial or promotional use requires written permission from the author of image. Mandatory credit: Photo by © Adam Nurkiewicz / Mediasport

Zapraszamy członków oraz sympatyków Klubu Sportowego „1” na Nadzwyczajne Zebranie  KS „1”

Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia

Kultury Fizycznej Klub Sportowy „1” Ożarów Mazowiecki,

w dniu 19 grudnia 2022 r. w Ożarowie Mazowieckim o godz 19

w sprawie zmian w statucie klubu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Dyskusja
  5. Zmiana Statutu Klubu
  6. Głosowanie
  7. Wolne wnioski
  8. Zakończenie spotkania
[05.12.2022] Zebranie KS „1”