Wysokość opłat za zajęcia w roku szkolnym 2017/2018

OPŁATY KS1

Wysokość opłat za zajęcia w Szkółce KS Jedynka w roku szkolnym 2017/2018 pozostaje bez zmian. Opłaty (ich wysokość w tabeli) możecie Państwo wnosić miesięcznie, półrocznie lub rocznie przelewem na rachunek KS1 (podajemy go poniżej). Opłaty miesięczne do 10. dnia każdego miesiąca.

Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłaty członkowskiej za miesiące wakacyjne (lipiec-sierpień) przez wszystkich członków klubu, zarówno dzieci jak  i rodziców. Wysokość składki to 10 zł miesięcznie.

 

 

Opłata dla zawodników KS „1” w roku szkol. 2017/2018 wynosi 100 zł.  miesięcznie, wrzesień oraz luty – po 50 zł. Prosimy o terminowość w dokonywaniu wpłat.

Alior Bank
Klub Sportowy „1”
Nr konta: 40 2490 0005 0000 4530 3222 9067 

 

 

***