Prezes: Tomasz Barański  / email: prezes@jedynka-ozarow.pl

Wiceprezes: Danuta Miedzińska

Sekretarz: Hubert Włodarski

Członkowie zarządu:

Mariusz Michalski

Tadeusz Staniszewski

Alexey Popov

Trener koordynator: Mariusz Przasnek

__________________________________________

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Harasimiuk

Justyna Żółtowska

Dorota Sobiecka