Karolina Adamczyk (2006)


Jakub Dębski (2006)


Anna Gajda (2006)


Adrian Liszkiewicz (2006)


Igor Popov (2006)


Małgorzata Sobiecka (2006)


Natalia Tulik (2006)