Ozarow Mazowiecki, Poland - 2016 December 08: Swimming Competition for the Cup of Mayor of Ozarow Mazowiecki at Municipal Sports and Recreation Hall on December 08, 2016 in Ozarow Mazowiecki, Poland. Adam Nurkiewicz declares that he has no rights to the image of people at the photographs of his authorship. Picture also available in RAW (NEF) or TIFF format on special request. Any editorial, commercial or promotional use requires written permission from the author of image. Mandatory credit: Photo by © Adam Nurkiewicz / Mediasport

Zapraszamy członków oraz sympatyków Klubu Sportowego „1” na Nadzwyczajne Walne Zebranie KS „1”

Termin: 10.10.2018 (środa)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2
Godzina: I termin 19:00 / II termin 19:15
 
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej
b) wniosków i uchwał
5. Przedstawienie propozycji zmian Statutu KS1
6. Dyskusja nad zmianami w Statucie
7.Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu
8. Przedstawienie prac Zarządu
8. Głosowanie nad uchwałami
9. Dyskusja i wolne wnioski
10. Zakończenie spotkania
 

[10.10.2018] Nadzwyczajne Walne Zebranie KS „1”