Informujemy, że trwają prace nad nowym statutem naszego klubu. Podczas ostatniego Walnego został zaprezentowany nowy projekt statutu przygotowany przez współpracującego z zarządem radcę prawnego.

Zarząd KS „1” czeka na wszelkie uwagi dotyczące końcowego brzmienia statutu, który w wersji po zmianach zamierzamy głosować na wrześniowym Walnym KS „1”.

Propozycję zmian proszę nadsyłać na maila: zarzad@jedynka-ozarow.pl lub dostarczyć do kasy basenu we kopercie zaadresowanej do KS”1” z dopiskiem STATUT.

 

Zarząd KS”1”

Nowy statut KS”1”