28 listopada 2019 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe. Młodzi sportowcy wraz ze stypendiami otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast rodzice uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi.

Tradycją Gminy Ożarów jest przyznawanie pod koniec roku stypendium dla młodych sportowców. W tym roku Komisja stypendialna zaopiniowała 8 wniosków złożonych na ogłoszenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Na podstawie złożonych dokumentów opisujących osiągnięcia sportowe i postępy w ostatnim sezonie została podjęta decyzja o przyznaniu stypendium 5-ciu młodym sportowcom, reprezentującym następujące dziedziny sportu: kolarstwo górskie, karate olimpijskie, lekkoatletyka, pływanie i koszykówka.

Komisja stypendialna przyznała stypendium naszej zawodniczce Karolinie Adamczyk, którą nasz Klub zarekomendował do w/w stypendium.

Karolina jest członkiem Kadry Województwa, a także została powołana do składu Kadry Narodowej Juniorów Młodszych. „Pływanie wymaga od zawodnika wyjątkowego hartu ducha” – jak powiedział pan Burmistrz, Paweł Kanclerz. Treningi, już od wczesnych godzin porannych to oczywiście duże wyzwanie, ale jak wiemy dyscyplina i ciężka praca oraz zaangażowanie przynoszą efekty.

Jesteśmy dumni i zarówno Karolinie, jak i wszystkim zawodnikom naszego Klubu życzymy dalszych sukcesów w realizacji założonych celów pływackich. Trenerom, panu Tadeuszowi Staniszewskiemu i Rafałowi Jagodzie dziękujemy za wkład w szkolenie i wychowanie młodych pływaków, gratulujemy pasji i zaangażowania.

Stypendium za wyniki sportowe dla zawodnika Klubu Sportowego „1” Ożarów Mazowiecki